Mest solgte

Information

Producenter

Nyheder

 • D'Addario XTABR1253
  D'Addario XTABR1253

  XTABR1253, akustisk guitar sæt XT 80/20 bronze 12-53, Regular Light.

  119,00 DKK
 • D'Addario XTC45
  D'Addario XTC45

  XTC45, sæt klassisk guitar XT komposit, Normal Tension.

  129,00 DKK

Leverandører

Tags

LEJEBETINGELSER VED UDLEJNING AF UDSTYR

 

 • Udstyr lejet hos Allround Lyd og Lys må kun anvendes af lejer eller hans repræsentant. Fremleje kræver skriftlig godkendelse af udlejer.

 • Lejet udstyr medbragt til udlandet kræver skriftlig godkendelse af udlejer.

 • Lejen fastsættes af de af udlejer fastsatte priser. Lejeperioden defineres som den periode, hvor det udlejede udstyr, er borte fra udlejers adresse og til rådighed for lejer ifølge lejeaftalen. Minimum lejeperiode er 1 dag. Første lejedag starter den dag, hvor udstyret forlader udlejers adresse. Tilbageleveringsdagen defineres som en lejedag, hvis det lejede tilbageleveres efter kl. 12.

 • Udlejer er berettiget til uden varsel at afhente det lejede, såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, eller lejer misligholder kontrakten groft, fx ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt, samt fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

 • Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade eller bortkomst af det lejede, inkl. hændelige tilfælde, og er forpligtet til at forsikre det lejede herimod. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer. Ændringer eller reparationer af det lejede kræver særlig tilladelse fra udlejer. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede, inkl. høreskader.

 • Udlejer eller ved repræsentant er berettiget til enhver tid at besigtige effekterne, og kræve forsikringspræmier forevist.

 • Det lejede udstyr skal afhentes af lejer på udlejers lager eller transporteres til lejers opgivne adresse efter aftale med udlejer. Såfremt lejer ønsker selv at afhente det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde, som udlejer forbeholder sig ret til at godkende.

 • Forhåndsreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Udlejer kan til enhver tid erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktion.

 • Afbestilling af reserveret udstyr skal normalt foretages min. 3 dage før første lejedag. Ved senere afbestilling end 3 hverdage før første lejedag, debiteres 50 % af lejebeløbet; dog min. 50 kr.

 • Fornyelse og forlængelse af lejeperiode kræver normalt ny lejekontrakt, hvor ny lejeperiode aftales skriftligt.

 • Tilbagelevering af det lejede udstyr før den aftalte lejeperiode udløber, berettiger ikke uden særlig aftale herom, til nedsættelse af lejen.

 • Udlejer er berettiget til at kræve den totale leje eller den del heraf erlagt ved lejeperiodens start. Evt. ikke erlagt leje samt andre omkostninger, forfalder med mindre anden skriftlig aftale foreligger, straks til betaling ved lejeperiodens ophør.

 • Lejer er forpligtet til at give udlejer skriftlig underretning om enhver bopælsforandring, hvorfor enhver meddelelse der af udlejer sendes til den senest oplyste adresse, anses for modtaget, selvom det ikke måtte komme lejer i hænde.

 • Meningsforskelle og øvrige problemer opstået vedr. nævnte lejemål, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.

 

Allround Lyd og Lys ApS

v/ Laurs Lysgaard Pedersen

Tlf. 97 85 52 22 eller laurs@allround-musik.dk